Co to jest Tai Chi

Co to jest Chi Kung

Plan zajęć

Instruktorzy

 

Michał Stachurski

Iza Skonecka

Arkadiusz Gołygowski

Waldemar Gąsiorowski

Galeria

Oferta

Czytelnia

Napisali o nas

Kontakt

Instruktorzy

 

  

 Michał Stachurski
 Warszawa/Poznań

Michał Stachurski ur. 1970 r. Założyciel szkoły Nikko-Tai Chi w Warszawie. Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona wydane przez Ministerstwo Sportu Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie treningu własnego, oraz kilkunastoletnie w prowadzeniu grup Tai Chi.

Ukończył studia magisterskie na AWF w Warszawie doskonaląc swoją wiedzę z zakresu anatomii funkcjonalnej człowieka, fizjologii, biomechaniki. Praca magisterska pod kierunkiem prof. Jolanty Lisowskiej dotyczyła wpływu ćwiczeń Tai Chi na zdrowie i jakość życia ćwiczących. Specjalności instruktorskie uzyskane w toku studiów to:
-instruktor gimnastyki korekcyjnej i kompensującej;
-instruktor pływania.

Nauczając szczególny nacisk kładzie na walory zdrowotne Tai Chi, prawidłową pracę kręgosłupa i oddech. Ważne są również mechanizmy sprzężenia zwrotnego między układem nerwowym, a odpowiedzią immunologiczną organizmu.

Michał Stachurski oprócz grup standardowych, otwartych dla wszystkich, prowadzi specjalistyczne zajęcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, regularne ćwiczenia i wykłady dla Uniwersytetów III Wieku, szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz inne związane z profilaktyką zdrowia w zakresie aktywności ruchowej.

Michał Stachurski